polski   English  

Informacje

Biblioteka

O Repozytorium

Od 2011 roku Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy tworzy Repozytorium Cyfrowe. Jest ono częścią projektu realizowanego przez Dział Współpracy z Gospodarką UTP.

Celem Repozytorium jest archiwizacja i upowszechnianie dorobku naukowego oraz badań prowadzonych na Uczelni. Publikacje naukowe UTP, wzbogacone o metadane (opis bibliograficzny, słowa kluczowe, prawa i in.), digitalizuje się i udostępnia zgodnie z wymogami prawa autorskiego. Zakres udostępniania dokumentu określa licencja.


Oferta jest skierowana do środowiska naukowego, podmiotów gospodarczych naszego regionu oraz wszystkich zainteresowanych.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zobacz również: