polski   English  

Informacje

Biblioteka

Autoarchiwizacja

1. AUTOARCHIWIZACJA wymaga założenia KONTA i uzyskania dostępu do odpowiedniego katalogu w systemie dLibra 

2. Wybieramy NOWE KONTO na pasku zadań, podajemy nazwę użytkownika, e-mail i wybrane hasło. Następnie Autor kontaktuje się z administratorem repozytorium@utp.edu.pl , tel. 8028, który nadaje uprawnienia do deponowania publikacji.  

3. LOGOWANIE:

· należy wpisać nazwę użytkownika i hasło

· po zalogowaniu, zakładka NOWE KONTO na pasku zadań strony WWW RCUTP, zmienia nazwę na KONTO – jest to profil konkretnego, Uprawnionego Użytkownika, który może dodawać, korygować i przeglądać własne publikacje

4. PROCES DEPONOWANIA - zakładka Dodaj publikację

1 krok – akceptacja regulaminu

2 krok – wybór i przesłanie publikacji z własnego komputera

3 krok – wypełnienie formularza danych bibliograficznych:

  autor, tytuł, rok wydania, wybrana licencja

4 krok – zapisz

5. W zakładce Twoje publikacje są przechowywane zdeponowane publikacje.

· Ikonka przy publikacji określa jej stan bieżący : nieopublikowana, korekta, opublikowana.

· Koperta przy publikacji to możliwość odbierania i przesyłania wiadomości dotyczących zdeponowanej publikacji


Deponowanie za   pośrednictwem BIBLIOTEKARZA

1. Plik PDF z publikacją (nazwa pliku nie może zawierać polskich znaków i spacji, również na końcu), przesyła się jako załącznik e-mailowy na adres repozytorium@utp.edu.pl

2. Dodatkowo podaje się, niezbędne do opisu informacje: miejsce pracy autora; tytuł publikacji; rok wyd.;  zakres udostępniania [opcje do wyboru: tylko Czytelnie Biblioteki UTP, Internet]; słowa kluczowe określające treść;  typ publikacji np. artykuł, referat, wyniki badań itp.

3. Po ustaleniu danych bibliograficznych i zakresu udostępniania publikacji, podpisujemy licencję niewyłączną

Zobacz również: