polski   English  

Informacje

Biblioteka

Dla Autorów

1. Osobami uprawnionymi do deponowania swoich publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP (RC UTP) są pracownicy naukowi i doktoranci Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

2. Przed zdeponowaniem publikacji w RC UTP, należy ustalić jej stan prawny. Wcześniejsze  opublikowanie pracy nie wyklucza umieszczenia jej w Repozytorium. Informacje o polityce wydawnictw, odnośnie zamieszczania prac w repozytoriach, udostępnia serwis SHERPA (Romeo). W przypadku, gdy wydawnictwo nie podaje takiej informacji, autor powinien skontaktować się ze swoim wydawcą i uzgodnić to w formie aneksu do wcześniej podpisanej umowy.  

3.  Z Autorem deponującym publikację  podpisujemy Licencję niewyłączną.

4. Zachęcamy również do korzystania z otwartych Licencji Creative Commons Polska.

5. Deponowanie publikacji w Repozytorium, zapewnia:

· przechowywanie i szybki dostęp do własnych publikacji - są w jednym miejscu

· szybkie udostępnianie, w zakresie określonym przez autora w licencji niewyłącznej

· link dostępu oraz unikalny identyfikator każdej publikacji - łatwe przekazywanie, cytowanie oraz długoterminową archiwizację

·  statystykę własnego dorobku

6. Czynność deponowania prac można wykonać na dwa sposoby:

·  przez AUTOARCHIWIZACJĘ

· za pomocą  BIBLIOTEKARZA


Szczegółowe informacje:

     repozytorium@utp.edu.pl

        tel. 52 3408028


  

Zobacz również: