polski   English  

Similar to edition
Historia lubi się powtarzać, teatr przyszłości patrzy w przeszłość
Found : 67
View:
1. 

Przestrzeń teatralna w mieście Lublinie

Wrana, Jan

Keywords: Lublin , przestrzeń teatralna , synergia działań , synergy of activities , teatr , theater , theatrical space

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Przestrzenie para(teatralne) w chińskich muzeach - przypadek czy planowana forma interakcji?

Bulanda-Jansen, Anna

Keywords: architecture in China , architektura w Chinach , art museum , muzeum sztuki , przestrzeń teatralna , theatrical space

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Integracja sztuk wszelkich w XXI wieku. Architektura teatru

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. T. 5/1

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Przestrzeń dla światła i czas dla dźwięku

Suchanek, Jerzy

Keywords: actor , aktor , Culture House , domy kultury , gra światła , play of light , przestrzeń teatralna , spectator , theatrical space , widz

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce.T. 5/2

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nie-teatr w przestrzeni miasta

Wieczorkowski, Dawid

Keywords: awareness , cognition , percepcja , percepcja sensoryczna , perception , przestrzeń miejska , sensory reception , teatr , theater , urbanism , urbanistyka , urban space , widowisko

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Miejsce teatralne dla otwartej wspólnoty

Kozień-Woźniak, Magdalena

Keywords: architektura teatralna , community , New Theatre in Warsaw , Nowy Teatr w Warszawie , Teatro Oficina w Sao Paulo , theater architecture , wspólnota

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. T. 4/1

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Ulotność. Teatr w architekturze tymczasowej

Gierbienis, Marcin

Keywords: architektura mobilna , architektura tymczasowa , mobile architecture , równoważony rozwój , sustainable development , teatr , temporary architecture , theater

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Reinterpretacja bydgoskiego teatru kameralnego

Rosiak, Łukasz

Keywords: architectural revitalization , architektura teatralna , reinterpretacja , reinterpretation of architecture , rewitalizacja architektury , theater architecture

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Teatr w przestrzeni architektury kontrastów

Szuba, Bogusław

Keywords: aesthetic composition , architektura teatralna , harmonizing the opposites , harmonizowanie przeciwieństw , kompozycja estetyczna , theatre architecture

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. T. 4/2

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Społeczna wartość przestrzeni wokółteatralnej

Sroczyńska, Jolanta

Keywords: przestrzeń publiczna , przestrzeń wokółteatralna , public space , society , space around the theatre , społeczeństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zastosowanie kompozytów węglowych podczas odbudowy Teatru Royal w Christchurch w Nowej Zelandii

Bednarz, Łukasz

Keywords: carbon composites , earthquake , kompozyty węglowe , teatr , theater , trzęsienie ziemi

Find similar objects  |  Add to bibliography