polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Celem badań było określenie dynamiki zmian zawartości selenu w czarnych ziemiach użytkowanych rolniczo, czarnych ziemiach pod łąkami glebach płowych oraz określenie mobilności tego pierwiastka w środowisku glebowym. Ponadto prześledzono sezonowe zmiany aktywności dehydrogenaz w tych glebach i określono ich wpływ na mobilność i dostępność selenu dla roślin"]