polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Celem badań była ocena wpływu dostępnych szczepionek przeciw chorobie Gumboro na odpowiedź immunologiczną ptaków i analiza wyników produkcyjnych kurcząt brojlerów o różnym pochodzeniu. Badania przeprowadzono na kurczętach Cobb 500 i Ross 308"]