polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Celem badań była ocena stanu odżywienia w fazach krytycznych (BBCH17, BBCH65) oraz wielkość plonu rozważana w aspekcie dawki optymalnej składników mineralnych aplikowanych w nawozach oraz zredukowanego poziomu nawożenia P i K"]