polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Badano skład gatunkowy, liczebność, okresy występowania, rezerwuary i rolę, jaką w regulacji liczebności mszycy zbożowej, Sitobion avenae odgrywają pasożytnicze błonkówki Hymenopłera parasitica. Badania prowadzono na życie i pszenicy ozimej, w latach 1995-2000 w województwie kujawsko-pomorskim w miejscowościach Mochełek i Żędowo"]