polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Badania miały na celu porównanie skuteczności działania dodatków mikrobiologicznych i mikrobiologiczno-enzymatycznych stosowanych przy zakiszaniu w technologii rękawów polietylenowych mieszanek traw i kukurydzy"]