polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Badania własne miały określić reakcję łubinu żółtego na regulatory wzrostu oraz mikro \- i makroskładniki zastosowane w formie oprysku na początku kwitnienia w celu ograniczenia zjawiska opadania organów generatywnych, a tym samym zwiększenia produkcyjności roślin, wartości pokarmowej nasion, ich żywotności i wigoru. Przedmiotem badań była odmiana łubinu żółtego \"Teo\"]