polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Badaniom poddano złącza blach ze stali superdupleks spawane metodą 136 (FCAW) w pozycjach PC i PF, w warunkach symulujących budowę obiektu wielkogabarytowego. Przebieg spawania zarejestrowano z pomiarem składników energii liniowej łuku oraz cyklu cieplnego spawania. Złącza poddano badaniom własności mechanicznych, badaniom mikrostruktury i badaniom korozyjnym"]