polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Celem badań była ocena cech mięsnych kaczek pekin z rodów P-33 ( pekin krajowy), P-8 ( pekin pochodzenia duńskiego) i P-9 ( pekin pochodzenia francuskiego) objętych programem ochrony zasobów genetycznych w Polsce"]