polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Oszacowanie możliwego do popełnienia błędu, przy wykorzystaniu określonej metody, jest bardzo ważne z uwagi na fakt stosowania współczynnika bezpieczeństwa w trakcie wymiarowania części maszyn. W pracy podjęto próbę takiej analizy w ujęciu jakościowym i ilościowym"]