polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Ogólnym celem pracy była weryfikacja zaproponowanej metody doboru warunków szlifowania stali na sucho, polegającej na zastosowaniu pomiarów wielkości związanych z produktami ubocznymi szlifowania do oceny stanu procesu. Dodatkowym celem pracy, dla zwiększenia jej utylitarności, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, było opracowanie wytycznych doboru warunków szlifowania stali na sucho, głównie ze względu na wydajność procesu, w warunkach obróbki ze stałą siłą docisku narzędzia do powierzchni obrabianej"]