polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Niniejsza praca jest poświęcona problematyce ułatwienia poruszania się osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej - poprawy dostępności przejść bezkolizyjnych osobom niepełnosprawnym a zwłaszcza wchodzących w ich skład obiektów inżynierskich. Autor wykorzystuje i syntetyzuje wiedzę wyuczoną z zakresu budownictwa drogowego z doświadczeniem własnym i innych osób niepełnosprawnych wynikającym z poruszania się na wózku inwalidzkim w kraju i za granicą"]