polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Na podstawie danych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) ze Stacji Doświadczalnej w Chrząstowie z lat 2000-2015 (16-letni cykl) dokonano oceny postępu hodowlanego odmian rzepaku ozimego oddzielnie w grupie odmian populacyjnych i mieszańców"]