polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Głównym celem pracy jest pokazanie możliwości doskonalenia przewidywania kosztów budowy, z wykorzystaniem analizy ryzyka, wspomaganej probabilistyczną oceną ryzyka według zaproponowanej metody. W pracy podjęto probę metodycznego ujęcia szacowania ryzyka kosztów przedsięwzięcia budowlanego, uwzględniającego strukturę jego czynników i ich losowy charakter"]