polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Głównym celem pracy jest opracowanie teoretycznego modelu procesu zgarniania ładunków jednostkowych z taśmociągu maszyny rozdzielczej (sortującej ładunki) ze zgarniakiem wychyłowym. Cel ten realizowany jest poprzez dokonanie identyfikacji mechanicznej procesu zgarniania: opracowanie dyskretnego modelu fizycznego, matematycznego oraz numerycznego, - symulację i badanie uzyskanego modelu numerycznego"]