polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Głównym celem było eksperymentalne zbadanie mozliwości separacji elektrostatycznej niektórych mieszanin tworzyw biodegradowalnych oraz mieszanin tych tworzyw z wybranymi tworzywami powszechnego użytku"]