polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Głównym celem badań była mikrobiologiczna ocena skuteczności funkcjonowania wybranej kontenerowej technologii Kneer w procesie kompostowania odpadów z miejskich terenów zielonych i osadów ściekowych. Pracami zostały objęte bakterie indykatorowe: Escherichia coli, Salmonella senftenberg W775, paciorkowce kałowe, fitopatogenne grzyby strzępkowe z rodzaju Sclerotinia i Rhizoctonia oraz jaja pasożyta jelitowego Ascaris suum"]