polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Głównym celem badań była ocena plonowania życicy trwałej, odmiany trawnikowej \"Stadion\" w zależności od sposobu i terminu siewu oraz rozstawy rzędów]