polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Głównym celem rozprawy było wskazanie konkretnego rozwiązania prostej komórki pamięci analogowej z kluczowanym sprzężeniem zwrotnym oraz sprawdzenie słuszoności koncepcji rozwiązania. Określenie możliwości i ograniczeń zaproponowanego rozwiązania oraz jego przydatności do realizacji w formie układu scalonego"]