polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena mikrobiologiczna dwóch wybranych metod kompostowania komunalnych osadów ściekowych przeznaczonych na cele nieprzemysłowe. Najistotniejszym elementem różniącym porównywane technologie był system napowietrzania kompostowej biomasy"]