polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Głównym celem pracy jest zbadanie możliwości realizacji w postaci układu scalonego sieci neuronowej z rywalizacyjnym mechanizmem uczenia typu WTA i optymalizacja procesu sprzętowego uczenia takiej sieci"]