polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Głównym celem pracy jest przeprowadzenie analizy destrukcyjnego oddziływania czynników środowiska na stosowane układy materiałowe i wskazanie grupy niekorzystnych rozwiązań oraz opracowanie metodyki badawczej przydatnej do prognozowania podatności układów (element murowy - zaprawa) na wykwit"]