polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Głównym celem pracy było określenie częstotliwości zjawiska poliembrionii u wybranych genotypów z rodzaju Capsicum: C. annuum L., C. frutescens L., C. chinense Jacq., C. chacoense A.T. Hunz., C. baccatum L. var. pendulum. Oceniono wpływ regulatorów wzrostu na częstotliwość wielozarodkowości i haploidalnej embriogenezy oraz podjęto próbę ustalenia pochodzenia dodatkowych zarodków i poszukiwania form haploidalnych"]