polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Głównym celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie i analiza tendencji zmian - trendów - jakie zaistniały w latach 1999-2008 w pogłowiu bydła, jego produkcyjności, a także w zakresie niektórych cech dotyczących hodowli bydła na terenie województwa łódzkiego w porównaniu z obszarem całego kraju. Województwo łódzkie zostało wybrane ze względu na jego pozycję w statystykach rolniczych, jak również centralne położenie w kraju"]