polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Source = "Regeneracja '06 : materiały konferencji, Bydgoszcz - Pieczyska, wrzesień 2006 / [oprac. red. Piotr Menchen, Maciej Przybyliński] ; Sekcja Eksploatacji Maszyn Oddziału SIMP w Bydgoszczy, Wydział Mechaniczny Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, s. 81-88"]