polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Kalibracja parametrów określających właściwości betonu opisanego modelem plastyczno-degradacyjnym zaimplementowanym w programie ABAQUS"]