polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Jakość mięsa świń polskich ras rodzimych i mieszańców wysokoprodukcyjnych oraz jego przydatność do pozyskiwania żywności o właściwościach funkcjonalnych"]