polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Celem badań była ocena jakości jaj, wartości rzeźnej i mięsa, pozyskanych od drobiu żywionego mieszankami paszowymi z udziałem nasion łubinu. Oceniono również wpływ stosowania mieszanek paszowych z łubinem na wyniki produkcyjne gęsi i kaczek"]