polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Badania polegały na monitorowaniu obecności bakterii Listeria spp., w tym L. monocytogenes, w 3 zakładach przetwórstwa spożywczego zlokalizowananego na północy Polski"]