polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Problematyka pracy związana jest z praktycznymi problemami współczesnej stomatologii.Jednym z nich jest połączenie klejone ząb - dwutlenek cyrkonu. Autor na podstawie analizy literatury i własnych badań zaproponował własną geometrię próbek wykonanych z dwutlenku cyrkonu"]