polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Praca poświęcona ocenie przydatności własności funkcji koherencji do identyfikacji stanu dynamicznego silnika spalinowego. Porusza problematykę możliwości wykorzystania dostępnych programowo estymatorów procesu drganiowego w diagnozowaniu silników spalinowych"]