polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Praca poświęcona jest określeniu warunków indukcji androgenezy in vitro w kulturach izolowanych mikrospor gorczycy białej, systemowi regeneracji roślin w kulturach in vitro z eksplantatów hipokotylowych i liścieniowych gorczycy białej, transformacji genetycznej gorczycy przy pomocy Agrobacterium tumefaciens z genem reporterowym gfp, możliwości zastosowania markerów ISSR do oceny zróżnicowania genetycznego odmian i linii hodowlanych"]