polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Praca opisuje wzmacnianie słabonośnych podłoży zbudowanych z gruntów organicznych. Głównym celem badań była ocena praktycznej skuteczności stosowania cementu do wzmacniania gruntów słabonoścnych o różnej zawartości substancji organicznej"]