polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Praca jest próbą opracowania metodyki genezowania stanu technicznego maszyn przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii prowadzenia badań naukowych"]