polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Praca dotyczy problematyki identyfikacji własności zmęczeniowej dla próbek o małych wymiarach. Badania eksperymentalne w zakresie zmęczenia wysokocyklowego przeprowadzono dla dwóch materiałów konstrukcyjnych (stop aluminium, miedź)"]