polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Praca dotyczy maszyn przesiewających i procesu przesiewania materiałów ziarnistych. Porusza zagadnienia skutecznego sterowania procesem dla uzyskania zadawalających parametrów mechanicznej segregacji mineralnych i biologicznych materiałów ziarnistych"]