polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Kriokonserwacja pierwotnych komórek płciowych (PGCs) może być jednym ze sposobów na zachowanie bioróżnorodności ras kur zagrożonych wyginięciem. Modyfikowane genetycznie PGCS mają także zastosowanie w produkcji kur transgenicznych"]