polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Source = "Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji, s. 31-37"]