polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Celem badań było opracowanie metody zdolnej do skutecznego rozwiązania problemu syntezy kodowanych sygnałów sondujących charakteryzujących się akceptowalną w praktyce jakością o możliwie największej skuteczności rozpoznawania takich sygnałów w obecności szumów, także przy występowaniu efektu Dopplera"]