polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Celem badań było określenie wpływu stopnia porażenia ziarna przez Fusarium spp. na wybrane cechy technologiczne mąki oraz na wybrane cechy fizyczne pojedynczych ziarniaków"]