polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Source = "CAX'2009 : komputerowe wspomaganie nauki i techniki : VI warsztaty naukowe, Bydgoszcz - Duszniki Zdrój 2009 : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Mikołajczyka ; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Wydział Mechaniczny, s. 115-121"]