polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Ustanowiona przez Dyrektora Generalnego Wspólnoty Węgla Kamiennego dnia 30 marca 1990 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1991 r"]