polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 29 marca 1975 r jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1977 r"]