polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Ustanowiona przez Dyrektora Biura Projektowo-Konstrukcyjnego Mechanizacji Budownictwa — ZREMB dnia 12 czerwca 1990 r jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1990 r"]