polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Ustanowiona przez Dyr. Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali dnia 5.10.68 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcjii obrotu od dnia 1.1.1969"]