polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Ustanowiona przez Dyr. Zjedn. Przeds. Bud.-Montaż. dnia 30.III.66 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dn. 1.I.1967 r"]