polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Ustanowiona przes Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali zarządzeniem nr 21/69 z dnia 24 VI 1969 r. jak norma obowiązująca w zakresie metod badań koksu od dnia 1 września 1969 r."]